Technické parametry

zařízení HELCZA

0 kW

maximální výkon elektronového paprsku

0 MW/m2

jmenovitá hustota energie až

0 GW/m2

maximální teoretická hustota výkonu

0 m2

max. dostupná plocha pro testování

0 cm

vnitřní průměr vakuové komory

0 kg

maximální hmotnost vzorku

0 °C

maximální provozní teplota

chladicí vody

do 0 °C

standardní provozní teplota

chladicí vody

0 m3/h

maximální průtok

chladicí vody

do 0 MPa

standardní provozní tlak

chladicí vody

0 MPa

maximální provozní statický tlak

chladicí vody