Technické parametry

zařízení HELCZA

0kW

maximální výkon elektronového paprsku

0MW/m2

jmenovitá hustota energie až

0GW/m2

maximální teoretická hustota výkonu

0m2

max. dostupná plocha pro testování

0cm

vnitřní průměr vakuové komory

0kg

maximální hmotnost vzorku

0°C

maximální provozní teplota

chladicí vody

do0°C

standardní provozní teplota

chladicí vody

0m3/h

maximální průtok

chladicí vody

do0MPa

standardní provozní tlak

chladicí vody

0MPa

maximální provozní statický tlak

chladicí vody