Nabízené služby

Testovací zařízení HELCZA umožňuje testování tepelné odolnosti a chladicích schopností komponent, stejně jako výzkum materiálů a studium fyzikálních jevů v podmínkách vysokého tepelného toku generovaného svazkem elektronů. Testovací komplex se skládá ze samotného testovacího zařízení HELCZA obklopeného systémem vzájemně propojených laboratoří určených pro práci s nebezpečnými látkami a zabraňujících nežádoucímu rozptylu prachových částic po okolí.


Možnosti využití

VARIANTA A

Tepelný tok generovaný svazkem elektronů z elektronového děla může být využit v různých oblastech výzkumu a vývoje:

 • k testování tepelné odolnosti komponent
 • pro materiálový výzkum
 • ke zkoumání fyzikálních procesů a jevů při vysokých tepelných tocích
 • ke studiu schopnosti testované komponenty odvádět teplo

VARIANTA B

laboratoře pro nakládání s nebezpečnými materiály, které při manipulaci nebo testování mohou uvolňovat karcinogenní prachové částice (například Be), mohou být ve spolupráci s ostatními laboratořemi CVŘ využity například pro:

 • tvorbu metodik, postupů a jejich validace
 • trénink personálu pro práce v nebezpečném prostředí
 • dekontaminační práce,
 • určení charakteristik zkoumaných materiálů a látek,
 • určení množství a velikosti prachových částic,
 • nedestruktivní zkoušky zkoumaných materiálů
 • bezpečnou manipulaci s nebezpečnými látkami