Nabízené služby

Na zařízení HELCZA lze testovat tepelnou odolnost a chladicí schopnosti různých komponent, provádět výzkum materiálů a fyzikálních jevů během namáhání vysokým tepelným tokem. Z tohoto pohledu není HELCZA určena pouze pro oblast fúzních technologií, ale může být využita i v jiných oborech, jako je například letectví a kosmonautika. Navíc, vzhledem k tomu, že technologický komplex HELCZA sestává z několika vzájemně propojených laboratoří navržených pro práci s nebezpečnými látkami, je zde potenciál k využití v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí.


Možnosti využití

Tepelný tok generovaný svazkem elektronů může být využit například v následujících oblastech výzkumu a vývoje pro:

 • testování tepelné odolnosti komponent,
 • studium schopnosti testované komponenty odvádět teplo,
 • zkoumání fyzikálních procesů a jevů při vysokých tepelných tocích,
 • materiálový výzkum.

Laboratoře pro nakládání s nebezpečnými materiály, které při manipulaci nebo testování mohou uvolňovat karcinogenní prachové částice (například beryllium), mohou být ve spolupráci s ostatními laboratořemi CVŘ využity například pro:

 • tvorbu metodik, postupů a jejich validace,
 • trénink personálu pro práce v nebezpečném prostředí,
 • dekontaminační práce,
 • určení charakteristik zkoumaných materiálů a látek,
 • určení množství a velikosti prachových částic,
 • nedestruktivní zkoušky zkoumaných materiálů,
 • bezpečnou manipulaci s nebezpečnými látkami.