Technické specifikace

Hlavní technické parametry zařízení HELCZA


0 kW

Maximální výkon

elektronového paprsku

0 MW/m2

Jmenovitá

hustota energie

0 GW/m2

Maximální teoretická

hustota výkonu

0 m2

Maximální dostupná

plocha pro testování

0 cm

Vnitřní průměr

vakuové komory

0 kg

Maximální

hmotnost vzorku

do 0 °C

Standardní teplota

chladicí vody

0 °C

Maximální teplota

chladicí vody

do 0 MPa

Standardní provozní statický tlak chladicí vody

0 MPa

Maximální provozní statický tlak chladicí vody

0 Pa

Standardní provozní statický tlak chladicí vody

0 m3/h

Maximální průtok při poklesu tlaku testovaného vzorku

Beryliové hospodářství

Kontrolované beryliové chemické pásmo se skládá z 19 vzájemně propojených místností. Ty byly navrženy tak, aby se minimalizovalo šíření beryliových částic mezi nimi a aby se především zabránilo kontaminaci okolního prostředí beryliem. Výkonný vzduchotechnický systém s HEPA filtrací umožňuje nastavení diferenčních podtlaků pro každou místnost tak, aby byla kontaminace soustředěna v prostorách, kde dochází k uvolňování beryliových částicmezi ně patří zejména místnost s vakuovou nádobou zařízení HELCZA.

Diagnostika


The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distributioVšechna technologická zařízení HELCZA jsou monitorována a řízena centrálním diagnostickým a řídicím systémem. Řídicí systém je naprogramován s časově závislou a algoritmickou posloupností zkušebních operací. Zkušební programy se mohou lišit, proto řídicí systém umožňuje nastavení testovacích sekvencí podle požadavků konkrétních experimentů. Sledovanými klíčovými parametry vzorku jsou povrchová teplota a kalorimetrické měření absorbovaného tepelného toku a parametry související s ochranou stroje – například náhlý nárůst tlaku uvnitř vakuové komory, ztráta tlaku chlazení, přehřátí vakuové komory...

Termografické měření povrchové teploty testovaného vzorku zajišťují čtyři dálkově ovládané infračervené kamery (střední a dlouhá vlnová délka infračerveného záření) a čtyři pyrometry (jednobarevné a dvoubarevné).